Ny konferanse 11. februar 2021

Formålet med konferansen er å vise frem det store mangfoldet i havbruksnæringen i Rogaland og næringens utfordringer og kompetansebehov.

  • Konferansen skal være en møteplass for skole, høyere utdannelse, næring, FoU-institusjoner og forvaltning.
  • Konferansen ønsker å sette søkelys på status innenfor miljøbelastninger, fiskevelferd og arealbehov.
  • Både store og små aktører i næringen i Rogaland vil bli invitert til å vise hva de arbeider med.
  • Med konferansen vil elevene på Strand få innblikk i mangfoldigheten av næringen, som kan gi inspirasjon til utdannelsesvalg som fører til jobb i tilknytning til marin bioproduksjon.
  • I år spisser vi programmet mot klimakur og praktisk havbruk.